Բազմաֆունկցիոնալ Downtown. կոնցեպտ՝ հիմնված IT ոլորտի վրա